Choď na obsah Choď na menu
 


Nitrianska Blatnica

 

NITRIANSKA BLATNICA, Dekanát Radošina, Nitrianska diecéza, INÉ NÁZVY: Sarfia, Šarfia, maď.: Nyitrasárfő, ADRESA: RKFÚ, 956 04 Nitrianska Blatnica, tel.: 038/ 539 42 88, http://www.nitrianskablatnica.sk/farnost-nitrianska-blatnica.phtml?id3=31526&id2=0, http://www.nitrianskablatnica.sk/z-dejin.phtml?id3=34385&id2=0, http://www.rotundajurko.sk/FARNOST/FAR1.HTM, KŇAZ: Hužovič Jozef, (od 15. 7. 2007), PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: k r. 1332 - 1337 - Mikuláš, 1559 - Zudlar Juraj, 1560 - Andreas, po r. 1560 – len evanjelici, 1613 - Makó Izrael, 1630 - Bogdanóczy Daniel, 1633 - 1634 - Habasicz Pavol, 1634 - 1636 - Capri Ján, 1639 - Fábry Juraj, 1657 - Dominič Eliáš, 1667 - 1675 - Dobrovicsányi Štefan, 1675 - 1686 - Turkovič Martin, 1686 - 1690 - Šimo Ján, 1690 - 1692 - Stankovič Juraj, 1693 - 1694 - Gaál Adam, 1694 - 1703 - Valaský Michal, 1703 - Bednár Michal, 1703 - 1706 - Paulecz Juraj, 1706 - 1709 - Modray Ján, 1709 - 1710 - Rankay Ignác, 1710 - 1712 - Gersich Pavol, 1712 - 1721 - Fábry Michal, 1721 - 1722 - Koszterényi Michal, 1722 - 1727 - Hold Michal, 1727 - 1733 - Adamovič Juraj, 1733 - 1736 - Vaginay Andreas, 1736 - 1744 - Kujovič Pavol, 1744 - 1748 - Nedecký Gabriel, 1748 - 1750 - Nagy Jozef, 1750 - 1764 - Garajský Ján, 1764 - 1780 - Jantulík Andreas, 1780 - 1809 - Valentovič Imrich, 1809 - 1814 - Gerleczy Ján, 1814 – október 1829 (kedy zomrel) - Fúzik Jozef, 1829 - 1851 - Martinkovič Peter, po októbri 1851 – máj 1867 (kedy zomrel) - Vaczula Ján, po máji 1867 – november 1880 - Poeck Rudolf, 31.1.1881 - 1904 - Pisztl Karol, 1904 - 1939 - Kuczmann Alexander, 1939 - 1940 - Kosec Imrich, 1940 - 1944 - Balogh Andrej, 1944 - 1949 - Laktiš Ján, 1949 - 1951 - Vida Teodor, 1951 - 1956 - Šimek František, 1956 - 1964 - Smolík Štefan, 1964 - 1969 – administrátor Kozár Michal, august 1969 - 1990 - Jurík František, CSsR, 1990 - 1993 - Dubec Juraj, CSsR, 1993 - 31. 8. 1997 – administrátor Božik Marek, 1. 9. 1997 - 14. 7. 2007 – administrátor Kajanovič Dušan, Mgr., kapláni: august 1969 – Kintler Ján, CSsR, 1990 - 1993 – Zanovit Martin, vo farnosti: niekedy po r. 1764 – Zimáni Viktor, eremita, pustovník, učiteľ, RODÁCI: Rock Augustín ( 1928 – 1930 - kaplán Nové Mesto nad Váhom), HROBY KŇAZOV: Garajský Ján (zomrel 6. 8. 1764), Kostol Povýšenia sv. kríža (1820), Rotunda sv. Juraja, pod Marhátom (9. st.), FILIÁLKY: Krtovce, Vozokany, Z HISTÓRIE: Najstaršia zmienka o farnosti a o kostole sv. Maura (Mórica) z r. 1332 – 1337, farnosť bola takmer tisíc rokov súčasťou ostrihomskej arcidiecézy a jej celku – Nitrianskeho archidiakonátu, neskôr aj Topoľčianskeho dištriktu a dekanátu Radošina, od roku 1922 patrila pod Trnavskú apoštolskú administratúru, potom: Bratislavsko - trnavskú arcidiecézu, Topoľčiansky dekanát, od roku 2008 patrí k Nitrianskej diecéze, k dekanátu Radošina, Od polovici 17. storočia sú filiálkou Krtovce, potom pribudli aj Vozokany a Lipovník, ktorý je od 15. 2. 2004 filiálkou farnosti Bojná


Krtovce (Kortolch, maď.: Krtóc, Kartolc), filiálka farnosti Nitrianska Blatnica, Dekanát Radošina, Nitrianska diecéza, Kostol Ružencovej Panny Márie (1870)


Vozokany (Wezeken, maď.: Vozokány, Vezekény, Végvezekény) , filiálka farnosti Nitrianska Blatnica, Dekanát Radošina, Nitrianska diecéza, Kostol Pomocnice kresťanov (1993)

Zoznam farností okresu Topoľčany

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.