Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam farností

ZOZNAM RÍMSKOKATOLÍCKYCH A GRÉCKOKATOLÍCKYCH

FARNOSTÍ TOPOĽČIAN A OKOLIA

 

Okresy: Topoľčany, čiastočne aj okresy: Bánovce nad Bebravou a Partizánske (Dekanát Topoľčany čiastočne zasahuje aj do okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske, Dekanát Bošany je z väčšej časti v okrese Partizánske)

 

Biskupstvá: Nitrianska diecéza, Bratislavská eparchia, Ordinariát OS a OZ SR

 

Dekanáty: Topoľčany, Radošina, Bošany, Protopresbyterát: Nitra – Trenčín, Vikariát Ozbrojených síl SR - Dekanát pozemných síl,

 

 

Dekanát Bošany:

 

Dištriktuálny dekan: Anton Kováčik

Dištriktuálny sekretár: Jozef Tomica

 

BOŠANY, Dekanát Bošany, Okres Partizánske (Baštín, Krnča, Práznovce)

CHYNORANY, Dekanát Bošany, Okres Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES, Dekanát Bošany, Okres Partizánske (Janova Ves, Sádok)

KOVARCE, Dekanát Bošany, Okres Topoľčany

KRÁSNO, Dekanát Bošany, Okres Partizánske (Brodzany, Nedanovce, Turčianky)

NITRIANSKA STREDA, Dekanát Bošany, Okres Topoľčany (Čeľadince, Chrabrany)

OPONICE, Dekanát Bošany, Okres Topoľčany (Súlovce)

PARTIZÁNSKE - VEĽKÉ BIELICE, Dekanát Bošany, Okres Partizánske ( Malé Bielice)

SKAČANY, Dekanát Bošany, Okres Partizánske (Hradište, Návojovce)

SOLČANY, Dekanát Bošany, Okres Topoľčany

VEĽKÝ KLÍŽ, Dekanát Bošany, Okres Partizánske (Ješkova Ves, Klíž)

ŽABOKREKY NAD NITROU, Dekanát Bošany, Okres Partizánske

 

Dekanát Radošina:

 

ARDANOVCE (Svrbice, Šalgovce),

BLESOVCE (Veľké Dvorany),

BOJNÁ (Lipovník),

ČERMANY (Výčapky),

HORNÉ OBDOKOVCE (Obsolovce),

NITRIANSKA BLATNICA (Krtovce, Vozokany),

RADOŠINA (Veľké Ripňany – Behynce, Bzince),

URMINCE

(Hajná Nová Ves, Horné Štitáre)

VEĽKÉ RIPŇANY

(Lužany, Malé Ripňany)

 

Z dejín dekanátu: V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu,

 

 

Dekanát Topoľčany:

 

JACOVCE (Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany),

KRUŠOVCE (Dolné Chlebany (časť obce Krušovce), Horné Chlebany, Solčianky),

LUDANICE (Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves),

MALÉ HOSTE (Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky),

NADLICE (Livina, Livinské Opatovce, Rajčany),

PRAŠICE (Nemečky, Tvrdomestice),

PRESEĽANY (Belince, Hrušovany, Koniarovce),

ŠIŠOV (Chudá Lehota, Libichava, Norovce),

TOPOĽČANY – SV. LADISLAVA A GORAZDA (Malé Bedzany, Tovarníky),

TOPOĽČANY (Nemčice),

ZÁVADA (Podhradie, Velušovce, Záhrady),

 

 

Gréckokatolíci:

 

Topoľčany – Okres, jurisdikčné územie gréckokatolíckej farnosti Nitra,

 

 

Dekanát pozemných síl:

 

TOPOĽČANY - VOJENSKÁ FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA,

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Oprava nefunkčného odkazu na stránke

(Agnesa, 9. 4. 2015 14:48)

https://kfto.estranky.sk/clanky/krusovce.html
Horné Chlebany (Halban, maď.: Felsőhelbény, nem.: Oberhelbing), filiálka farnosti Krušovce, dekanát Topoľčany,
Nitrianska diecéza, OBYVATEĽSTVO: 276, 274 rím. kat., Kaplnka Škapuliarskej Panny Márie (1729),
ĎAĽŠIE INFO: http://hornechlebany.unas.cz/farnost.htm
Prosím o opravu nefunkčného odkazu

ĎAĽŠIE INFO: http://hornechlebany.unas.cz/farnost.htm

Za lomítkom musí byt VEĽKÉ písmeno"F" = Farnost.htm .

http://hornechlebany.unas.cz/Farnost.htm

Agnesa Vražbová
Horné Chlebany