Choď na obsah Choď na menu
 


Slaninka Augustín

 

SLANINKA AUGUSTÍN, CM, odb. as., ThLic, adresa: Včelárska 8, 821 05 Bratislava, augustin.slaninka@gmail.com, Augustin.Slaninka@frcth.uniba.sk, narodený 29. 7. 1955 v Modre, ordinovaný 11. 6. 1978, 1978 - kaplán Topoľčany, 1978 - kaplán Zlaté Moravce, 1979 - kaplán Vrbové, 1981 - farár Vrbové, 1990 - špirituál kňazského seminára Bratislava, 1990 - odborný asistent Bratislava, 1992 - kaplán Bratislava - Prievoz, 1992 - provinciál Misijnej spoločnosti Bratislava, 1993 - výpomoc Bratislava, k októbru 2001 - provinciál lazaristov, 1. 9.. 2002 aj k 24. 7. 2005 - špirituál kňazského seminára v Bratislave, 2002 – aj k r. 2010 - učiteľ na Katedre pastorálnej teológie RKCMBF UK Bratislava (2002 – aj k r. 2008 – učiteľ rétoriky a homiletiky, k r. 2005 – aj k r. 2008 aj Žilina), 1. 8. 2005 - farár Bratislava - Ružinov, PUBLIKOVAL: Lumen, 2005, SR, 2005, 2006, Regina, STV, TA3, TV Ružinov, 2005, 2006, Markíza, PREDNÁŠKY: Medzinárodná konferencia k encyklike: Deus Caritas est s názvom Církev jako společenství lásky ve službě trpícim v postkomunistických zemích střední Evropy, Olomouc, 17.-19.05.2007, vyžiadaný príspevok: Farnosť Bratislava – Prievoz, ako miesto realizovania Božej lásky, Medzinárodná konferencia na tému: In Cristo e con Chiesa a servizio dei senza fissa dinora - Pastorálna starostlivost o bezdomovcov, Rím, 26.-27.11.2007, vyžiadaný príspevok: Pastorálna starostlivosť o ľudí bez domova. Súčasná situácia na Slovensku a pastoračné perspektívy. (Vypracovaný dotazník, podklad k referátu a k diskusii, Vedecká konferencia Dieťa v ohrození na tému Ohrozenie bez hraníc alebo hranice bez ohrozenia, Bratislava 13-14.12.2007, vyžiadaný príspevok: Budovanie zdravého ekosystému v súčasných rodinách, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Svätosť a svätci v západnej tradícii s podtémou Prvý slovenský svätec Gorazd; 24. – 26. 11. 2006 X. Gorazdovo umelecké Vrbové, celoslovenský festival sakrálneho umenia, vzdelávania a výchovy, Bratislava ­ Vrbové; príspevok Svätý Gorazd v liturgických knihách Katolíckej cirkvi rímskeho obradu, INÉ FUNKCIE: k r. 2005 – aj k 9. 1. 2007 - člen dozornej rady Spoločnosti sv. Vincenta de Paul, člen Konzultačného strediska náuky o rodine pri TF KUR so sídlom v Košiciach, 2005, spoluzakladateľ Odborovej komisie pre doktorandské štúdium PeF KU, 2006, odborný garant projektu Encyklopédia sakrálnych stavieb na Slovensku, Občianske združenie Bašta, 2006, odborný garant projektu Stručný teologický slovník, tvorba heslára, Teologická fakulta TU, Bratislava, 2006, prednášateľ na Univerzite Komenského v Bratislave – Univerzite tretieho veku: „Vzťah medzi generáciami a náboženstvo,“ AUTOR: Slovo na úvod a sprievodné slovo, In: Kvety srdca. ­ Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2006, SPOLUAUTOR: s Dankovou Stellou: Budete mi svedkami. ­ Bratislava : Oto Németh, 1999, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE

Zoznam kňazov Nitry a okolia

Zoznam kňazov okresu Topoľčany

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.