Choď na obsah Choď na menu
 


VEĽKÝ KLÍŽ

VEĽKÝ KLÍŽ, Dekanát Bošany, Nitrianska diecéza, VÝVOJ NÁZVU: maď.: Kolos, Apátkolos, nem.: Kliß, Kliss, ADRESA: RKFÚ, KŇAZ: dekan – farár Kováčik Anton, Mgr., PREDCHODCOVIA opáti a titulárni opáti: 1293 – opát benediktínskeho kláštora Albert, 1407 – opát Mikuláš, do r. 1947 – titulárny opát Ružička Tomáš, Mons., 2006 – Beňuška Justin, Mons., farári a administrátori: 1984 – aj k r. 1993 – farár Jurga Jozef, OBYVATEĽSTVO – k r. 1991: 1 550, 1 435 katolíkov, 24 krstov, 5 sobášov, 20 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE – Kostol k Všetkým svätým, FILIÁLKY: Ješkova Ves, Klíž, MIESTNE ČASTI: Klíž – je filiálkou farnosti Veľký Klíž, Klížske Hradište, Z HISTÓRIE: Prvým známym kňazom z územia farnosti je opát kláštora Albert – z r. 1293, Matúš Čák Trenčiansky v roku 1321 majetky kláštora zhabal, kráľ Róbert Karol opäť vrátil majetky opátstvu, kláštor mal aj tržné právo, čo bola veľmi významná hospodárska vec, pretože tržné právo vtedy mali iba mestá aj to spočiatku iba kráľovské mestá. Každý týždeň v stredu pod múrmi kláštora vydržiaval sa trh (Cez Klíž prechádzala obchodná cesta spojujúca Viedeň a Krakov), kláštor zanikol v r. 1540 – 1562, v roku 1615 tu bola zriadená farnosť, prináležala do Ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 k Nitrianskemu biskupstvu, odvtedy dostávajú čestný titul opáta zaslúžilí kňazi diecézy, obec Veľký Klíž vznikla v r. 1964 zlúčením obcí Klíž, Klížske Hradište a Ježkova Ves, obec Ježkova Ves sa v r. 1990 osamostatnila, ĎAĽŠIE INFO: Vnuková Zdenka: Dejiny farnosti Veľký Klíž, Nitra 1997,

 

Klížske Hradište (Haradische - 1293, Kolos – Hradistye - 1808, Klíšské Hradisstě - 1808, Kolosshradistye - 1863, Koloshradistye – 1873 – 1900, Nagykolos – 1900 – 1913, Klíž Hradište - 1920, Klížske Hradište – 1927 – 1964), zaniknutá obec zlúčením obcí Klíž, Klížske Podhradie a Ješkova Ves do obce Veľký Klíž v r. 1964 (Ješkova Ves sa potom, v r. 1990 osamostatnila), farský kostol obce Veľký Klíž je na území bývalej obce a farnosti Klížske Hradište, preto považujeme v tejto publikácii farnosť Veľký Klíž za nástupnícku farnosť a dejiny cirkevného života uvádzame tam

 

Ješkova Ves (1808 Jeszkofalva, Jeskovejsa, Jeskowá Wes, 1863 Kolossjeskofalu, 1873–1882, 1892 Kolosjeskofalu, 1888, 1895–1898 Kolosjeskófalu, 1900–1913 Jaskafalva, 1920 Ježkova Nová Ves, Ježkovejsa, 1927–1964 Ježkova Ves, [1964– Ješkova Ves], 1990– Ješkova Ves), filiálka farnosti Veľký Klíž, Dekanát Bošany, Nitrianska diecéza, OBYVATEĽSTVO: 526, 492 rím. kat., kaplnka, Z HISTÓRIE: Obec dočasne zanikla zlúčením obcí Klíž, Klížske Podhradie a Ješkova Ves v r. 1964, ale Ješkova Ves sa potom, v r. 1990 osamostatnila

 

Klíž (Clus - 1244, 1327, Kolos - 1295, 1808, 1873 – 1907, Colos - 1327, Kliže - 1773, Koloss - 1773, Klisch - 1773, Kliže - 1773, Kolosch - 1786, Kliesch - 1786, Kliže - 1786, Klješ - 1808, Kliš - 1808, Koloss - 1863, Apátkolos - 1913, Klíže - 1920, Klíž – 1920 – 1964), filiálka farnosti Veľký Klíž, Dekanát Bošany, Nitrianska diecéza, zaniknutá obec, OBYVATEĽSTVO: 628, 585 rím. kat., Kaplnka K Sedembolestnej Panne Márii, Z HISTÓRIE: Obec Klíž zanikla v r. 1964 zlúčením obcí Klíž, Klížske Podhradie a Ješkova Ves (Ješkova Ves sa potom, v r. 1990 osamostatnila)

Zoznam farností Topoľčany a okolie

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.