Choď na obsah Choď na menu
 


Topoľčany

TOPOĽČANY, Dekanát Topoľčany, Nitrianska diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Nagy – Tapolcsan - 1773, Nagy – Tapolcsán - 1773, 1808, Gros – Tapolcsan - 1773, Welke Topolcžany - 1773, Groß – Tapolcschán - 1786, Gross – Tapolcschán - 1786, Nagy – Tapolcschán - 1786, Welké Tapolčani - 1786, Welké Topolčany - 1808, Nagytapolcsány - 1863, 1888 – 1913, Nagytapolcsán - 1873 – 1882, Topoľčany – 1920, 1927 – , maď.: Nagytapolcsány, Tapolcsány, ADRESA: RKFÚ, Nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany, tel./fax: 038/ 532 63 02, topfara@centrum.sk, www.fara.sk/topolcany, KŇAZI: farár Dragúň Marián, Mons., odb. as., ThLic., (od 15. 2. 2003 – aj k r. 2011, 1. 7. 2003 - dekan), PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: k r. 1332 - 1337 - Mikuláš, k r. 1560 - Vincent, 7. 6. 1847 - 11. 2. 1872 - farár Kubica Vincent (od r. 1848 - dekan), 1923 – (1925) – Bubnič Michal, k r. 1993 – Dorušák Ladislav, ThDr., 1. 8. 1998 - (14. 2. 2003) - farár Lackovič Alojz, ThDr., PhD. (od 1. 6. 1999 - dekan), kapláni: 1836 - 1840 Kubica Vincent, k r. 1927 – Harangozó Ladislav, k r. 1927 – Tešovič Jakub, 1949 - Koller Gyula, 1954 – (1955) - Kaňka Ferdinand, 1955 - (1957) - Lintner Ľudovít, 1955 - 1957 – (1959) – Čapkovič Alojz Anton, OFM, 1957 – (1962) – Bachan Pavol, 1959 - (1966) - Kročka Hieronym, 1961 – (1963) – Adamkovič Anton, 1963 – (1968) – Dragúň Jozef, 1966 - (1967) - Kubiček Vendelín, 1967 - Schmiester Alojz, Banský Vladimír, 1967 - Očenáš František, 1974 - Vojtíšek Miloš, 1974 - 1976 - Martinec Karol, 1974 - (1978) - Rybanský Juraj, 1977 - Kurkin František, 12. 6. 1977, 1977 - Vaško Peter, 1978 – Slaninka Augustín, CM, 1978 - (1979) - Kotes Vladimír, 1978 – (1980) – Gubala Anton, 1979 - (1982) - Stríženec Michal, ThDr., PhD., michal.s@stonline.sk, 1980 - Kováč Imrich, 1981 – (1983) – Chvála Karol, 1982, 1985 - (1987) - Kováč Štefan, Mgr., 1983 - (1985) - Šintál Pavol, 1983 - (1986) - Šipoš Stanislav, 1986 - (1987 ) - Mede Karol, 1987 - (1988) - Végh Imrich, Ing., 1987 - (1989) - Valent Peter, 1989 – (1992) – Hudec Slavomír, 1991 - 1993 - Rychlík Branislav, 1992 - (1993) - Tuma Viliam, 1993 – (1994) – Glazer – Opitz Gerhard, Mgr., 1993 – (1994) – Ciepelski Artur, OSCam., 1993 - (1994) - Trebski Krzysztof, OSCam., 1994 - (1. 7. 1995) - Madola Miloslav, 1994 – (1995) – Gavenda Marián, ThLic., 1994 – (30. 6. 1996) – Blažek Jozef, 1994 - (30. 6. 1996) - Klapica Pavol, 1994 – aj k 1. 11. 1996 - ( k r. 2004) - Salka Bartolomej, Mgr., 0905/ 535 078, 1995 - (1996) - Vojtko Marián, Mgr., 1996 - 30. 6. 1996 - Kudláč Peter, 1. 7. 1996 - (30. 6. 1997) - Krasňanský Miloš, 1. 7. 1996 – 31. 7. 1998) - Alberty Štefan, Mgr., 5. 1. 1997 - (14. 1. 2003) - Krištofík Metod, 1997 - (1998) - Sloboda Tibor, 1. 9. 1998 – (1. 7. 2000) – Hužovič Jozef, 1998 - (1999) - Suchý Marek, 1. 7. 1999 – (30. 6. 2001) – Banský Vladimír, 15. 2. 2001 - 30. 6. 2001 - Kubík Bartolomej, 1. 7. 2000 - (16. 11. 2000) - Kutarňa Kamil Mária, 1. 7. 2000 - (1. 1. 2001) – Ižold Anton, 1. 7. 2001 - (30. 11. 2002) - Krupa Andrej, Mgr., 2002 - (30. 6. 2003) - Šoka Štefan, 1. 12. 2002 – (30. 6. 2004) - Sádecký Samuel, 14. 6. 2003 - (1. 9. 2004) – Díreš Marián), 12. 6. 2004 15. 12. 2005 - (pred 1. 7. 2007) – Garaj Stanislav, 1. 8. 2004 - (30. 6. 2005) - Makovický Ľubomír, 29. 8. 2004 - (1. 7. 2006) - Póša Pavol, 18. 6. 2005 – (30. 6. 2006), k 20. 5. 2006 - (2011) - pravdepodobne Vachan Daniel, 2006 - (2007) - Legény Štefan, Mgr., vo farnosti: k r. 1927 – Valach Michal, 1948 – duchovný správca nemocnice Topoľčany, 1950 - katechéta saleziánsky ústav Kollár František, SDB, 1990 - výpomoc Tomek Pavol, CSsR., Ing., k r. 1993: výpomoc Bartolomej Salka, k r. 1993: Medek Milan, Kutarňa Kamil Mária, Ing., SDB, 1994 - duchovný u sestier Bednár Vladislav, OT, 2001 - výpomoc Knorr Alexander, Mgr., 2001 - na odpočinku Marťák Jozef, 13. 6. 2003 – (2004) – diakon Caránek Stanislav, 3. 4. 2004 - diakon Póša Pavol, k r. 2008 – Kapusňák František, odb. as., ThLic., Ing. arch., SF, do 5. 1. 2010 (kedy zomrel) – na odpočinku, výpomoc Medek Milan, pred r. 2012 - Vaľko Jozef, Mgr., RODÁCI: Bednari Michal (narodený 6. 3. 1678), Straka Anton (19. 8. 1765), Hornáček Jozef (12. 3. 1774), Bednarovič Ján Krstiteľ (25. 9. 1802), Vaczula Ján (po októbri 1851 - farár), Komlóši František (23. 4. 1853), Dónay Jozef (24. 3. 1858. resp. 24. 3. 1857), Szélessy Ladislav (1865), Žák Ján (13. 1. 1873), Jáborník Edmund (30. 11. 1873), Laudon Alexander (5. 7. 1894), Raffersberger Robert Oskár (narodený 26. 3. 1905 v Topoľčanoch, pochádza z Prašíc), Benkö Štefan (4. 12. 1906), Blaško Juraj (2. 8. 1939), Bujna Ján (4. 5. 1952), Kollarovič Marek Peter (14. 10. 1953), Kamody Teodor (25. 10. 1954), Červený Marián (17. 6. 1955), Daniš Eugen (24. 10. 1962), Bago Jozef (20. 11. 1962), Krajčík Róbert (13. 12. 1962), Daňo Rudolf, (10. 2. 1964), Kaman Jozef (narodený 14. 7. 1964 v Topoľčanoch), Zemko Pavol (21. 11. 1964), Buranský Peter (4. 12. 1966), Čaniga Milan (29. 3. 1967), Adamkovič Juraj (23. 5. 1967), Jančovič Jozef (narodený 28. 11. 1968 v Topoľčanoch, pochádza z Krtoviec), Hudec Ján (5. 3. 1969), Debnár Damián Peter, OFM (16. 6. 1973), Caránek Stanislav (4. 7. 1976), Janček Marián (narodený 7. 7. 1978 v Topoľčanoch, pochádza z obce Prašice - Okšov Mlyn), Ďatelinka Anton (narodený v Topoľčanoch, pochádza z Krušoviec, k 11. 6. 2011 - 25 ročný), Adamkovič Marek (2010/ 2011 – seminarista 4. ročníka), HROBY KŇAZOV: Kubica Vincent (zomrel 11. 2. 1872), Markovič Edmund (20. 7. 1980), Dorušák Ladislav, ThDr., kanonik, dekan (30. 8. 1997), Medek Milan, dekan (zomrel 5. 1. 2012, pochovaný je na starom cintoríne v Topoľčanoch), OBYVATEĽSTVO – k r. 1991: 30 494, 23 703 rím. kat., 499 krstov, 167 sobášov, 179 pohrebov, 1926: 1880: Slováci, SVÄTÉ OMŠE - Kostol Panny Márie Nanebovzatej (1792), Kaplnka Svätého kríža, Kalvária (1856), Kaplnka Panny Márie Karmelskej (1750), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Cirkevná základná škola, Lipová ul, Cirkevná základná škola, Ul. Ľudovíta Fullu, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Kalinčiakova 34, 955 01 Topoľčany, tel. 038/ 522 56 43, sdrtop@centrum.sk, www.sdr.sk, FILIÁLKA: Nemčice, MESTSKÉ ČASTI: Malé Bedzany (filiálka farnosti Topoľčany – sv. Ladislava a Gorazda, Veľké Bedzany (filiálka farnosti Jacovce), Z HISTÓRIE: Farnosť existovala už v r. 1285, matrika vedená od r. 1663, v r. 1971 boli pričlenené k mestu obce Malé Bedzany a Veľké Bedzany, v r. 1976 bola pričlenená obec Kuzmice, ale k r. 2012 je už opäť civilne samostatnou, cirkevne je filiálkou farnosti Jacovce, 7. 1. 2001 bola vyčlenená z farnosti, spolu s filiálkami Malé Bedzany a Tovarníky nová farnosť Topoľčany – Svätého Gorazda, dočasne boli pripojené aj ďaľšie obce: 1976 – 1992 – Tovarníky, 1976 – 1990 – Chrabrany a Jacovce, 1976 – 1995 – Nemčice, 1976 – 1996 – Práznovce, ĎAĽŠIE INFO: Rímsko-katolícky úrad Topoľčany: Dejiny pútnického miesta Topoľčany, Bratislava, NOVUM 1991

 

Nemčice, filiálka farnosti Topoľčany, dekanát Topoľčany, Nitrianska diecéza, OBYVATEĽSTVO – k r. 1991: 925, 890 rím. kat., Kostol Svätého Ducha (1780)

Zoznam farností okresu Topoľčany

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

org.jb12@qq.com

(Jim, 24. 6. 2014 19:51)--
Ponúkam peniaze pôžičky pre všetkých vážne ľudí. Vaša žiadosť bola zamietnutá bankou alebo iných finančných štruktúr. môžem vám z vašich finančných ťažkostí. Urobil som úverov v krátkych a dlhých termínov od € 5,000.00 do € 300,000.00 po dobu v rozmedzí 0-20 rokov s úrokovou sadzbou 3%. Pre viac informácií ma.
kontaktujte nás to teraz na org.jb12@qq.com

JB finančné úver spoločnosti
Adresa: 22 St Shfield Britania, som môj EC1AM 9LB.
Zavolajt nam z velkej Britania: (447035947330)